Drukuj

Pliki dla studentów.

Zapraszam na konsultacje dla studentów, szczegóły na stronie platformy edukacyjnej Politechniki Śląskiej

https://platforma.polsl.pl/rib/

https://plan.polsl.pl/plan.php?type=10&id=343174204

Seminarium dyplomowe 

Tematy prac dyplomowych róniez są prezentowane na https://platforma.polsl.pl/rib/

Seminarium dyplomowe w ramach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Osoby kontaktowe :

-

Z tą osobą proszę się kontaktować w sprawach związanych z procesem zaliczeń z przedmiotu "Seminarium dyplomowe".

Prezentacje wprowadzajace w tematykę zajęć:

Zawansowanie prac licencjackich w semestrze zimowym 2017

Tematy 2017

Seminarium dyplomowe - opis przedmiotu
Zasady - prace icencjackie
Formaty opisu bibliograficznego i przypisów
Wzór pracy dyplomowej.

Wykład: Technologia Informacyjna

Warunki zaliczenia przedmiotu Technologia informacyjna.

Technologia informacyjna – wykład 1.

Technologia informacyjna – wykład 2 "Sprzęt komputerowy".

 

Ćwiczenia: Technologia Informacyjna

 

Warunki zaliczenia przedmiotu ćwiczenia Technologia Informacyjna.

Technologia informacyjna – cwiczenia 1 (dla kierunku MSG)

Technologia informacyjna – cwiczenia 1(dla kierunku IE)

 

Laboratorium: Bazy Danych

 

Bazy Danych - Laboratorium 1 "Klauzula SELECT ".

Bazy Danych - Laboratorium 2 "Klauzula wskazująca WHERE".

Inne załączniki:

Obszar zainteresowań badawczych_25_11_2016_RD

Zaloguj się, aby zobaczyć.